Tarptautinės šokio dienos šventė, renkant paramą kariaujančiai Ukrainai, Ateitininkų salė Kaune, 30 04 2022